Teleopieka pomaga opiekunom i asystentom

Teleopieka pomaga opiekunom i asystentom seniorów.

Teleopieka to nowatorski system rozwiązań, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie starszej i chorej w jej własnym domu zwłaszcza wówczas, gdy przebywa ona sama, bez opieki ze strony innych osób. Nowoczesny system teleopieki nie tylko monitoruje najważniejsze parametry życiowe seniora, ale także automatycznie wzywa pomoc, gdy któryś ze wskaźników jest nieprawidłowy lub nastąpi nagła utrata przytomności.

Usługa opiekuńcza czy usługa asystencka są z pewnością bardzo dobrymi rozwiązaniami dla osób starszych, żyjących samotnie, jednak teleopieka to coś więcej. Teleopieka daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim jej użytkownikom oraz gwarantuje w razie potrzeby szybkie przybycie ratowników medycznych. Seniorzy, którzy potrzebują w swoich codziennych czynnościach specjalistycznego sprzętu, zawsze mogą liczyć na pomoc, jaką świadczy wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego.

Odpowiednie instytucje, zajmujące się problematyką związaną z życiem osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych, zadbały o to, by ludzie ci, będący w trudnej sytuacji bytowej, mogli skorzystać, w razie potrzeby, z rozwiązania, jakim jest mieszkanie chronione. Zatroszczono się również o to, by w budynkach, w jakich mieszczą się tego typu lokale została przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.