Opieka nad seniorem

Teleopieka czyli technologia XXI wieku w służbie seniorów

Nowe osiągnięcia technologiczne mogą w wyjątkowy sposób zmienić na lepsze życie starszych osób. Wielu seniorów jest na tyle samodzielnych i sprawnych, że nie potrzebuje obecności opiekuna w domu, ale jednak chciałaby mieć zapewniony stały nadzór nad swoim bezpieczeństwem i stanem zdrowia. Obecność opiekuna ogranicza w dużym stopniu niezależność seniorów. Alternatywa w postaci pobytu w domu opieki jest dla wielu osób starszych równoznaczna z utratą kontroli nad własnym życiem.

Teleopieka daje możliwość wsparcia seniorów w ich codziennych zadaniach a jednocześnie pozostawia im swobodę decydowania w kwestii własnego zdrowia i samopoczucia. I co najważniejsze nie wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania.

Wsparcie w postaci usług Teleopieki dotyczy nie tylko nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem osoby starszej i chorej, ale również gwarantuje pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki właśnie takiej formie pomocy podopieczny nie musi być przenoszony do domu opieki, co z pewnością jest dla niego niezmiernie traumatycznym przeżyciem, kojarzącym się ze swoistym wykluczeniem społecznym i życiowym. Technologia jaką posługuje się w swoich działaniach system Teleopieki pozwala na monitoring i wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, dzięki czemu dłużej mogą przebywać we własnym domu.

System Teleopieki zadba o przypomnienie o wzięciu lekarstw o właściwej porze i zaalarmuje ratowników w sytuacji krytycznej, gdy niezbędna będzie pomoc medyczna lub techniczna, związana z domowymi awariami. Jeśli senior zasłabnie, upadnie lub będzie ulatniał się w jego mieszkaniu gaz, zamontowane w pomieszczeniach czujniki natychmiast doniosą o tym fakcie do centrum systemu Teleopieki i odpowiednie osoby zostaną wydelegowane do udzielenia pomocy w miejscu zamieszkania starszej osoby.

System Teleopieki nie musi całkowicie zdominować życia starszej osoby, ponieważ jest zaprojektowany jako element pakietu opieki i wsparcia, który dopasowuje się do potrzeb i schematu codziennego życia seniora.

W ramach systemu Teleopieki oferowana jest pomoc w zakresie troski o stan zdrowia starszej osoby przebywającej w swoim miejscu zamieszkania. System umożliwia monitorowanie stanu zdrowia seniora bez konieczności odwiedzania lekarza rodzinnego. Dane dotyczące stanu zdrowia podopiecznego są automatycznie rejestrowane i przekazywane do skonsultowania specjalistom służby zdrowia, którzy sprawdzają wyniki i troszczą się o potrzeby zdrowotne seniora.

Osoby starsze, przewlekle chore mogą ze spokojem powierzyć Teleopiece kontrolę nad swoją kondycją zdrowotną.

System monitoringu Teleopieki pomoże osobom z nadciśnieniem w regularnym mierzeniu ciśnienia krwi u chorego w miejscu jego zamieszkania a wyniki będzie automatycznie przekazywał do lekarza pierwszego kontaktu.

Osoby starsze chore na astmę mogą starać się o przydzielenie urządzenia, które mierzy poziom tlenu we krwi, wskazując w ten sposób czy oddech jest prawidłowy. Lekarz lub pielęgniarka będą weryfikować odczyty tego urządzenia w centrum Teleopieki i udzielać pomocy we wczesnym etapie choroby, dzięki czemu można będzie uniknąć rozwoju choroby.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii seniorów chorych na cukrzycę. Osoby starsze mogą zostać wyposażone we wskaźniki kontrolujące poziom glukozy we krwi, które w razie znacznych wahań będą ostrzegały seniora lub przekazywały informacje bezpośrednio do specjalistów w centrum Teleopieki.

W razie powtarzających się infekcji układu moczowego, dzięki prostym urządzeniom i badaniom informacje o stanie zdrowia seniora mogą być przekazywane drogą elektroniczną do pracownika służby zdrowia w centrum Teleopieki, który wdroży leczenie, co zapobiegnie poważnej chorobie.

Teleopieka to poczucie bezpieczeństwa i pewności, dzięki któremu seniorzy mogą żyć zdrowiej i spokojniej.