Teleopieka zapobiega tragicznym skutkom wypadków

Pracownicy Teleopieki nie chwalą się zazwyczaj swoimi dokonaniami, chociaż często ich działania zapobiegają tragicznym skutkom wypadków. Praca w Teleopiece opiera się właśnie na niesieniu pomocy ludziom w potrzebie a nawet ratowaniu ich życia. Niektóre rodziny decydują się na skorzystanie z usług Teleopieki dla swoich bliskich dosłownie intuicyjnie a potem są szczęśliwe, bo ich wybór zdecydował […]

Informator Seniora – inicjatywa wspierająca politykę senioralną.

Działania administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się określa się mianem polityki senioralnej. Celem tych działań jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach […]

Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

Opieka geriatryczna w Polsce Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym. Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków i decydentów. Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu ich problemów. Polska […]