Mieszkanie chronione - toaleta.

Deweloperzy budują mieszkania chronione.

W każdej rodzinie jest osoba starsza, która wymaga pomocy. Nawet, gdy zapewnia wszystkich o swojej sprawności fizycznej i psychicznej potrzebuje jednak stałego nadzoru stanu zdrowia. Przydatne w takiej sytuacji mogą okazać się usługi, jakie świadczy nowa forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych – teleopieka. W konsekwencji jej działań senior może być spokojny o stan […]

Mieszkanie chronione.

Mieszkania chronione

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że niezbędne jest mu wsparcie w codziennych obowiązkach. Potrzeby osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych są szczególne, jednakże niektóre działania, które trzeba a nawet należy podjąć na ich rzecz mają charakter uniwersalny. Jednym z takich przedsięwzięć jest inwestycja w wyspecjalizowane mieszkalnictwo. Czytaj więcej o Mieszkania chronione