Opieka nad seniorem

Teleopieka czyli technologia XXI wieku w służbie seniorów

Nowe osiągnięcia technologiczne mogą w wyjątkowy sposób zmienić na lepsze życie starszych osób. Wielu seniorów jest na tyle samodzielnych i sprawnych, że nie potrzebuje obecności opiekuna w domu, ale jednak chciałaby mieć zapewniony stały nadzór nad swoim bezpieczeństwem i stanem zdrowia. Obecność opiekuna ogranicza w dużym stopniu niezależność seniorów. Alternatywa w postaci pobytu w domu […]

Informator Seniora – inicjatywa wspierająca politykę senioralną.

Działania administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się określa się mianem polityki senioralnej. Celem tych działań jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach […]

Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

Opieka geriatryczna w Polsce Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym. Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków i decydentów. Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu ich problemów. Polska […]