Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

Opieka geriatryczna w Polsce Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym. Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków i decydentów. Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu ich problemów. Polska […]

Program specjalizacji w dziedzinie geriatrii.

Modułowe programy specjalizacji dziedzinie geriatrii. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. dokument PDF: program specjalizacji Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dokument PDF: program-specjalizacji Program specjalizacji […]