Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

Opieka geriatryczna w Polsce Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym. Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków i decydentów. Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu ich problemów. Polska […]

Program specjalizacji w dziedzinie geriatrii.

Modułowe programy specjalizacji dziedzinie geriatrii. Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. dokument PDF: program specjalizacji Program specjalizacji w dziedzinie GERIATRII dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dokument PDF: program-specjalizacji Program specjalizacji […]

Teleopieka – wprowadzenie do tematu opieki senioralnej

Pojęcie teleopieka nie jest niczym nowym na świecie i od wielu lat funkcjonuje skutecznie w takich krajach jak Anglia, Francja, Niemcy czy cała Skandynawia. Jest to wyjątkowo pozytywnie oceniana forma wsparcia w opiece nad starszym pokoleniem. W rozwiniętych ekonomicznie państwach Europy myśli się racjonalnie pod względem kosztów każdego przedsięwzięcia, co pozwala na stabilizację finansową kraju. […]

Zmiana struktury pokoleniowej – Bezpieczne Życie Seniorów

Sprawne funkcjonowanie społeczeństw jest zjawiskiem niezwykle złożonym, w którym cykl zmian pokoleniowych charakteryzujących się współistnieniem i uzupełnianiem cech młodości i witalności z doświadczeniem i dojrzałością stanowi jeden z podstawowych elementów równowagi. Biorąc pod uwagę zmieniającą się obecnie strukturę pokoleniową należy stwierdzić, że skala zjawiska starzenia się społeczeństwa znacznie wzrosła, co przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego […]

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020

Cele programu „Senior plus” Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom […]