Mieszkanie chronione.

Mieszkania chronione

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że niezbędne jest mu wsparcie w codziennych obowiązkach. Potrzeby osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych są szczególne, jednakże niektóre działania, które trzeba a nawet należy podjąć na ich rzecz mają charakter uniwersalny. Jednym z takich przedsięwzięć jest inwestycja w wyspecjalizowane mieszkalnictwo.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla tych potrzebujących, którzy ze względu na podeszły wiek oraz choroby przewlekłe i ciężką sytuację bytową potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i odpowiedniego miejsca do życia. Niezbędne jest, aby w budynkach przeznaczonych na mieszkania chronione oraz w ich otoczeniu podjęto konieczne działania, których efektem końcowym będzie likwidacja barier architektonicznych. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość korzystania z windy w budynku mieszkalnym oraz dostosowanie architektury w taki sposób, aby poruszanie się seniora z ograniczonymi możliwościami ruchowymi  w żaden sposób nie było utrudnione.

Możliwość uzyskania niezbędnej pomocy dla osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych daje również nowatorskie rozwiązanie, jakim jest teleopieka. To rodzaj usług, których celem jest zapewnienie odpowiedniej opieki i ochrony każdemu seniorowi w miejscu jego zamieszkania a także poza nim. Teleopieka nie obejmuje niestety niektórych form wsparcia w życiu codziennym, dlatego konieczna z pewnością będzie także usługa opiekuńcza i usługa asystencka. Pomocna na pewno okaże się również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego.