Jak Teleopieka pomaga osobom starszym żyjącym samotnie?

Wiele osób starszych mieszka samotnie i potrzebuje niewielkiego wsparcia, by ich życie było prostsze i bezpieczniejsze. Teleopieka pomaga tego typu osobom w zarządzaniu codziennym planem dnia oraz  ułatwia funkcjonowanie, wspierając jednocześnie w zakresie opieki medycznej.

System Teleopieki pomaga swoim podopiecznym sugerując jednocześnie praktyczne sposoby, które umożliwiają seniorom pozostanie niezależnymi we własnym domu.

Teleopieka ma do zaoferowania mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, które mają za zadanie ułatwienie seniorom wykonywania codziennych zadań. Osoby starsze z problemami w sprawnym poruszaniu się mogą liczyć na wszelkiego typu sprzęt ułatwiający im funkcjonowanie.

Jeśli senior lub jego opiekun obawia się czy będzie w stanie prawidłowo przyjmować leki, może być spokojny, ponieważ pracownicy Teleopieki zadbają nie tylko o regularne przyjmowanie leków przez podopiecznego, ale również o ich odpowiednie przechowywanie i nadzór nad ich terminowym uzupełnianiem.

System przypomnień Teleopieki zatroszczy się również o wyświetlanie wiadomości w telefonie komórkowym lub na ekranie komputera, które przypomną podopiecznemu o konieczności wykonania zaplanowanych na dany dzień zadań. Dzisiejsze możliwości techniczne urządzeń pozwalają na to, by tego typu powiadomienia były przekazywane w postaci poleceń wypowiadanych przez urządzenie na głos. W ten sposób o konkretnej godzinie senior usłyszy informację przypominającą na przykład o wizycie u lekarza lub o przyjęciu lekarstwa.

Sygnalizatory systemu Teleopieki pozwalają starszej, samotnej osobie na natychmiastowe,  samodzielne wezwanie pomocy w razie zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznego ratownicy z Teleopieki jak najszybciej zjawią się w miejscu jej zamieszkania, by udzielić odpowiedniej pomocy lub wezwać karetkę pogotowia. Może jednak zaistnieć sytuacja, gdy samotny senior straci przytomność, zemdleje lub dostanie udaru i nie będzie w stanie wezwać osobiście pomocy. Czujniki ruchu zamontowane w pomieszczeniach niosą ratunek samotnym osobom również w takich sytuacjach, ponieważ przekazują do centrum Teleopieki informację o dłuższym niż zazwyczaj braku ruchu w pomieszczeniach. Czujnik upadku automatycznie wykrywa niepokojącą sytuację, bez konieczności naciskania przez seniora jakiegokolwiek przycisku. Sygnał z czujnika alarmuje ratowników Teleopieki, którzy niezwłocznie udają się do miejsca zamieszkania podopiecznego, by stwierdzić jaki jest jego stan i udzielić ewentualnej pomocy.

Starsze osoby mieszkając samotnie obawiają się często nie tylko o swój stan zdrowia, ale również o swój dobytek. Często też padają ofiarami napadów rabunkowych. Teleopieka gwarantuje nadzór również w tym temacie, dzięki detektorom intruzów, które wykrywają ruch w domu, gdy senior jest na zewnątrz lub gdy śpi i powiadamiają o zaistniałej sytuacji centrum Teleopieki. Samotny senior może spać spokojnie, bez strachu przed włamaniem, ponieważ dzięki usługom Teleopieki ma zagwarantowany całodobowy nadzór nad swoim zdrowiem i bezpieczeństwem.

Ludzi starszych i samotnych często niszczy depresja. Na tę bardzo ciężką przypadłość cierpi ponad 80% starszych osób. Badania naukowe wykazują korelację między zapadalnością na depresję u seniorów a ilością ich zgonów. To bardzo poważny problem, którego nie można bagatelizować.

Mając na uwadze komfort usługobiorcy opiekun, który zajmuje się seniorem w ramach usługi Teleopieki, nie tylko troszczy się o stałą kontrolę stanu zdrowia i bezpieczeństwa swojego podopiecznego, ale również jest jego powiernikiem i służy rozmową w momencie, gdy osobie starszej doskwiera samotność. Rozmowa zbliża seniora z jego Teleopiekunem, co w efekcie buduje zaufanie, dzięki któremu łatwiejsze staje się wykonywanie usługi.

Osoba starsza i samotna dzięki usłudze Teleopieki czuje, że jest pod dobrą opieką i co najważniejsze nie doskwiera jej niszcząca samotność.