Informator Seniora – inicjatywa wspierająca politykę senioralną.

Działania administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się określa się mianem polityki senioralnej. Celem tych działań jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.
Opracowany przez Radę Olsztyńskich Seniorów Informator Olsztyńskiego Seniora, wpisuje się we wspomnianą politykę senioralną. W założeniu ma on ułatwić starszym osobom korzystanie z przysługujących im ulg i udogodnień z coraz bogatszej oferty adresowanej do starszego pokolenia przez różnego rodzaju instytucje i współpracujące z Miastem organizacje w ramach „miejsc przyjaznych seniorom” . Informator zawiera informacje gdzie w Olsztynie można spędzać ciekawie i aktywnie czas, poszerzyć swoją wiedzę, gdzie szukać pomocy w różnych sytuacjach życiowych, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, jak realizować cele społeczne, być aktywnym społecznie i przyczyniać się do rozwoju swojego lokalnego środowiska.
W Informatorze zawarte są adresy i telefony ośrodków kultury, teatrów, bibliotek, przychodni lekarskich, tych wyspecjalizowanych w leczeniu osób w wieku senioralnym, a także innych ogólnie dostępnych. Wskazano miejsca przyjazne seniorom w Olsztynie.
W „jednym miejscu” zebrano także organizacje i stowarzyszenia oferujące szeroko pojęte wsparcie dla seniorów, jak domy dziennego pobytu, spokojnej starości, czy prowadzące zajęcia edukacyjne, sportowe, czy rekreacyjne.
Niniejsze pierwsze wydanie „Informatora Olsztyńskich Seniorów”, dedykujemy Seniorom miasta Olsztyn prosząc jednocześnie o ocenę, uwagi co do zawartości i ewentualne wskazanie dziedzin i problemów, których Państwu w treści zabrakło, a o które należałoby wzbogacić ewentualne kolejne wydania tego typu opracowań.

Czytaj całe opracowanie w formacie Adobe PDF.