Geriatria i opieka długoterminowa

Geriatria i opieka długoterminowa

Polecam lekturę pierwszego numeru „Geriatria i opieka długoterminowa”

  1. Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej
  2. Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej – dlaczego po rozmowie z nami pacjent niekiedy wie, że nic nie wie, choć nie mieliśmy zamiaru obudzić w nim Sokratesa
  3. Odleżyny – postępowanie profilaktyczne i leczenie odleżyn w świetle wytycznych i EBM
  4. Żywienie w geriatrii i opiece długoterminowej – zagadnienia ogólne
  5. Bezpieczeństwo i korzyść czynnościowa z leczenia inwazyjnego niedokrwiennego udaru mózgu
  6. Suplementacja testosteronu u starszych mężczyzn nie wywołuje subklinicznego uszkodzenia układu sercowo‑naczyniowego, ale nie poprawia funkcji seksualnych
  7. Majaczenie okołooperacyjne zwiększa koszty hospitalizacji okołozabiegowej
  8. Ciśnienie tętnicze mierzone śródoperacyjnie a ryzyko majaczenia po zabiegu
  9. Projekt Norweski wspiera krakowską opiekę długoterminową

Cały numer do przeczytania tutaj.