Mieszkanie chronione - toaleta.

Deweloperzy budują mieszkania chronione.

W każdej rodzinie jest osoba starsza, która wymaga pomocy. Nawet, gdy zapewnia wszystkich o swojej sprawności fizycznej i psychicznej potrzebuje jednak stałego nadzoru stanu zdrowia. Przydatne w takiej sytuacji mogą okazać się usługi, jakie świadczy nowa forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych – teleopieka. W konsekwencji jej działań senior może być spokojny o stan […]

Geriatria i opieka długoterminowa

Geriatria i opieka długoterminowa

Polecam lekturę pierwszego numeru „Geriatria i opieka długoterminowa” Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej – dlaczego po rozmowie z nami pacjent niekiedy wie, że nic nie wie, choć nie mieliśmy zamiaru obudzić w nim Sokratesa Odleżyny – postępowanie profilaktyczne i leczenie odleżyn w świetle wytycznych […]

Opieka nad seniorem

Teleopieka czyli technologia XXI wieku w służbie seniorów

Nowe osiągnięcia technologiczne mogą w wyjątkowy sposób zmienić na lepsze życie starszych osób. Wielu seniorów jest na tyle samodzielnych i sprawnych, że nie potrzebuje obecności opiekuna w domu, ale jednak chciałaby mieć zapewniony stały nadzór nad swoim bezpieczeństwem i stanem zdrowia. Obecność opiekuna ogranicza w dużym stopniu niezależność seniorów. Alternatywa w postaci pobytu w domu […]

Teleopieka pomaga opiekunom i asystentom

Teleopieka pomaga opiekunom i asystentom seniorów.

Teleopieka to nowatorski system rozwiązań, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie starszej i chorej w jej własnym domu zwłaszcza wówczas, gdy przebywa ona sama, bez opieki ze strony innych osób. Nowoczesny system teleopieki nie tylko monitoruje najważniejsze parametry życiowe seniora, ale także automatycznie wzywa pomoc, gdy któryś ze wskaźników jest nieprawidłowy lub nastąpi nagła […]

Mieszkanie chronione.

Mieszkania chronione

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że niezbędne jest mu wsparcie w codziennych obowiązkach. Potrzeby osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych są szczególne, jednakże niektóre działania, które trzeba a nawet należy podjąć na ich rzecz mają charakter uniwersalny. Jednym z takich przedsięwzięć jest inwestycja w wyspecjalizowane mieszkalnictwo. Czytaj więcej o Mieszkania chronione

Teleopieka zapobiega tragicznym skutkom wypadków

Pracownicy Teleopieki nie chwalą się zazwyczaj swoimi dokonaniami, chociaż często ich działania zapobiegają tragicznym skutkom wypadków. Praca w Teleopiece opiera się właśnie na niesieniu pomocy ludziom w potrzebie a nawet ratowaniu ich życia. Niektóre rodziny decydują się na skorzystanie z usług Teleopieki dla swoich bliskich dosłownie intuicyjnie a potem są szczęśliwe, bo ich wybór zdecydował […]

Informator Seniora – inicjatywa wspierająca politykę senioralną.

Działania administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się określa się mianem polityki senioralnej. Celem tych działań jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach […]

Teleopieka wspiera szpitale i domy opieki

System Teleopieki to nie tylko wsparcie dla seniorów mieszkających samotnie. Usługa ta zyskuje na świecie szersze zastosowanie współpracując ze szpitalami. W Anglii Teleopieka poszła o krok dalej w świadczeniu usług i nawiązała już  współpracę z lokalną obsługą szpitalną. Z urządzeń systemu korzystają pacjenci opuszczający szpital. Rada Hrabstwa Hertforshire postanowiła połączyć nowoczesną wiedzę specjalistyczną z usługami […]

Dobry opiekun i teleopieka

Opieka nad osoba starszą to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Osoby podejmujące się tego zajęcia powinny posiadać umiejętności, które pozwolą na sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków. Opiekunowie osób starszych na co dzień będą spotykać się z wieloma trudnymi sytuacjami: ból kręgosłupa, trudności w zaśnięciu, choroby Parkinsona lub Alzheimera i wiele innych. Niezależnie od tego najważniejsze jest zapewnienie podopiecznemu […]

Jak Teleopieka pomaga osobom starszym żyjącym samotnie?

Wiele osób starszych mieszka samotnie i potrzebuje niewielkiego wsparcia, by ich życie było prostsze i bezpieczniejsze. Teleopieka pomaga tego typu osobom w zarządzaniu codziennym planem dnia oraz  ułatwia funkcjonowanie, wspierając jednocześnie w zakresie opieki medycznej. System Teleopieki pomaga swoim podopiecznym sugerując jednocześnie praktyczne sposoby, które umożliwiają seniorom pozostanie niezależnymi we własnym domu. Teleopieka ma do […]